Giáo dục trẻ em về giá trị của tiền

Tôi viết bài này, kể lại những câu chuyện nho nhỏ xung quanh việc tiêu tiền, hiểu về tiền của các con tôi, để chia sẻ với các phụ huynh, với các bạn. Chuyện thứ nhất: Đồng tiền 200 đồng có tiêu được không? Hôm trước, Thùy Dương, con gái lớn của tôi thắc mắc: …    +