KHÓA TOÁN TƯ DUY ƯƠM MẦM

Khóa học Ươm mầm chuẩn bị cho trẻ những nền tảng ban đầu về kiến thức Toán một cách khoa học và bài bản. thông qua đó, trẻ được trau dồi năng lực tư duy và sự tự tin khi tiếp cận với Toán

KHÓA HỌC TOÁN TƯ DUY TIỂU HỌC

Khóa học Tiểu học giúp trẻ nắm vững những kiến thức và kĩ năng toán phù hợp với chuẩn đầu ra tương ứng độ tuổi, tạo nền tảng để tiếp tục đi sâu vào năng lực tư duy chuyên biệt

BÀI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Hệ thống đánh giấ năng lực đầu và của POMath được dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức- kĩ năng của Bộ GDĐT Việt Nam, tham khảo nhiều CT Quốc tế, đ giá năng lực toán học, tốc đọ phản xạ và đặc điểm tâm lí học tập của học sinh.    +