TRẢI NGHIỆM CÙNG POMATH_SỐ 1_2021

CHUỖI VIDEO “TRẢI NGHIỆM CÙNG POMATH” Năm 2021 POMath tiếp tục lan tỏa các hoạt động học tập trải nghiệm. Gắn với học cụ, học liệu các thầy cô sẽ đưa ra gợi ý về hoạt động dạy học qua video hàng tháng. Số đầu tiên của chuỗi video “Trải nghiệm cùng POMath” đã được …

Giáo dục trẻ em về giá trị của tiền

Tôi viết bài này, kể lại những câu chuyện nho nhỏ xung quanh việc tiêu tiền, hiểu về tiền của các con tôi, để chia sẻ với các phụ huynh, với các bạn. Chuyện thứ nhất: Đồng tiền 200 đồng có tiêu được không? Hôm trước, Thùy Dương, con gái lớn của tôi thắc mắc: …

HỌC BỔNG “KHÓA ĐÀO TẠO KĨ NĂNG DẠY HỌC THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM NHẰM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH”

Phát triển năng lực người học được coi là mục tiêu giáo dục trong chương trình phổ thông mới ở nước ta. Thay vì tập trung vào kiến thức, kĩ năng chuẩn được coi là khuôn mẫu cho mọi đối tượng học sinh thì dạy học nhằm định hướng phát triển năng lực chú trọng …    +