Origami và các khối đa diện “Sự kết hợp hài hòa giữa Toán học và nghệ thuật!” (Tiếp)

Như đã hứa ở số trước, trong bài viết này POMath sẽ giới thiệu đến các độc giả cách sáng tạo ra khối tứ diện đều và khối bát diện đều. Chuẩn bị: 6 mảnh giấy hình chữ nhật đồng (bronze rectangle) là hình chữ nhật được tạo ra như sau: Bây giờ chúng ta …    +