Origami và các khối đa diện “Sự kết hợp hài hòa giữa Toán học và nghệ thuật!” (Tiếp)

Như đã hứa ở số trước, trong bài viết này POMath sẽ giới thiệu đến các độc giả cách sáng tạo ra khối tứ diện đều và khối bát diện đều. Chuẩn bị: 6 mảnh giấy hình chữ nhật đồng (bronze rectangle) là hình chữ nhật được tạo ra như sau: Bây giờ chúng ta …

Origami và các khối đa diện “Sự kết hợp hài hòa giữa Toán học và nghệ thuật”

Origami (折り紙, おりがみ) là nghệ thuật gấp giấy (hay nghệ thuật xếp giấy) có xuất xứ từ Nhật Bản. Origami kết hợp những cách gấp đơn giản để biến miếng giấy hình chữ nhật (2 chiều), mà thường là hình vuông, thành những hình phức tạp (3 chiều), không cắt dán trong quá trình gập, …    +