TỦ SÁCH POMATH – VẬT LÝ VUI (tập 2)_THÁNG 12

TỦ SÁCH POMATH Tháng 12 thêm một cuốn sách mới được bổ sung vào tủ sách đọc của các bạn nhỏ POMath: Vật lý vui (tập 2) của Yakov Perelman. Mục đích của cuốn sách là kích thích sự hoạt động của trí tưởng tượng khoa học, tập cho bạn đọc quen suy nghĩ theo …    +