TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 1_2021

TỦ SÁCH POMATH

📌Trong đợt tháng 1 vừa qua, POMath đã tiếp tục triển khai “Tủ sách POMath – 2021”. Cuốn sách Kỷ luật tích cực của của tác giả Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn được giới thiệu trong tháng 1.
📖Kỉ luật tích cực trong lớp học – cuốn sách đầu tiên được chọn trong chương trình “Đọc sách – 2021” của POMath. Cuốn sách có nhiều tư tưởng phù hợp với triết lí giáo dục, con đường phát triển của POMath. Trong cuốn sách có rất nhiều kinh nghiệm cụ thể được sẻ chia về kỷ luật tích cực.
Các bạn nhỏ đã luôn cùng POMath tham gia vào quá trình ra quyết định những “điều luật lớp học”. Kết hợp những đề xuất vào những thỏa thuận của lớp, vận dụng những ý tưởng của các con để xây dựng kỉ luật lớp học.
POMath đã luôn đem lại cho các con cảm giác chủ động, được trao quyền làm chủ. Từ đó xây dựng mối quan hệ trong lớp trở nên tốt đẹp hơn.

CÁC BÀI VIẾT VỀ NHỮNG LOẠI HÌNH TƯ DUY

POMath đã đưa ra những mô tả rõ hơn về ý nghĩa cũng như những biểu hiện về các loại hình tư duy trong học tập.

Các bài viết mô tả về:

  • Tư duy hàm – tư duy tương ứng
  • Tư duy logic
  • Tư duy thuật toán

https://www.facebook.com/pomathvietnam/

CUỘC THI THIẾT KẾ LÌ XÌ

POMath đã tổ chức cuộc thi “Thiết kế lì xì Tết Tân Sửu 2021” dành cho toàn bộ học sinh trong hệ thống trung tâm. Hoạt động nhằm khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong học tập của học sinh và chào đón năm mới 2021.
Chúng ta cùng nhìn lại một số hình ảnh về hoạt động mà các bạn học sinh POMath đã thực hiện nhé!    +