TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 1_2021

TỦ SÁCH POMATH Trong đợt tháng 1 vừa qua, POMath đã tiếp tục triển khai “Tủ sách POMath – 2021”. Cuốn sách Kỷ luật tích cực của của tác giả Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn được giới thiệu trong tháng 1. Kỉ luật tích cực trong lớp học – cuốn sách đầu tiên …    +