RA MẮT BỘ SÁCH “POMATH TOÁN TƯ DUY CHO TRẺ EM LỚP 1”

Bộ sách toán tư duy cho trẻ em lớp 1 có những gì? Từ năm học 2020 2021, mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là phát triển năng lực người học, đòi hỏi nội dung, phương pháp dạy học có sự thay đổi rất lớn. Bộ sách “𝑻𝒐𝒂́𝒏 𝒕𝒖̛ 𝒅𝒖𝒚 𝒄𝒉𝒐 …

NGÀY HỘI “TRẢI NGHIỆM TOÁN HỌC CÙNG POMATH” TẠI HANOI ACADEMY

Được sự đồng ý của BGH Hanoi Academy, sáng thứ 5, ngày 17/01/2019, POMath vui mừng tổ chức “Ngày hội Trải nghiệm Toán học cùng POMath” dành cho 100 bạn nhỏ từ 4-6 tuổi đến từ 6 lớp: Peacock, Flamingo, Penguin, Panda, Kangaroo và Koala. Có 4 hoạt động Trải nghiệm hấp dẫn đã được …    +