🔴HÌNH HỌC TRONG CA DAO TỤC NGỮ🔷

Ngoài việc rèn luyện các kiến thức kĩ năng Toán học cốt lõi thì các bạn nhỏ cũng được chú trọng để tìm hiểu và phát triển môn Toán trở thành “Văn hóa” trong các lớp học của POMath. Văn hóa Toán tại POMath được hình thành thông qua các hoạt động trải nghiệm tìm …    +