POMATH ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÓA TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ STEM CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 12 năm 2019, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Khóa tập huấn chuyên sâu về giáo dục STEM do Đại học VinUni tài trợ, với sự phối hợp nội dung từ 3 đơn vị Học viện Sáng tạo S3; Học viện Kidscode STEM và Công ty Cổ …

POMATH TẠI NGÀY HỘI STEME DAY 2019

Ngày 14/7/2019, tại Hà Nội, dự án Đại học VinUni sẽ tổ chức Ngày hội STEME – ngày hội dành cho các bạn trẻ yêu công nghệ. Điều đáng tự hào nhất là các học sinh không chỉ trăn trở với các vấn đề, mà đã tìm cách vận dụng các kiến thức đã học …    +