Ngày hội POMATH 2019

Tiếp nối thành công của Ngày hội POMath 2018, ngày 13 tháng 10 năm 2019 POMath tiếp tục tổ chức Ngày hội POMath 2019 dành tặng tất cả học sinh đang theo học tại hệ thống các trung tâm POMath tại sân trường Tiểu học Archimedes Academy. Một ngày chủ nhật với nhiều cảm xúc …

ĐỒNG HÀNH CÙNG POMATH THAM GIA NGÀY HỘI STEM 2019- NGUYÊN TỐ BÍ ẨN

5 năm – một chặng đường mà POMath đã luôn đồng hành cùng Liên minh STEM từ những ngày đầu tiên, nay phong trào giáo dục STEM đã lan tỏa đến khắp các vùng miền trên cả nước. Tiếp nối thành công của những ngày hội STEM trước, ngày 19 tháng 5 năm 2019, POMath …    +