Dạy học môn toán hướng cá nhân trong dạy học ngoại khóa cho học sinh tiểu học

Một số những kĩ thuật dạy học chúng tôi khuyến nghị sử dụng nhằm đạt được mục tiêu nói trên bao gồm: khởi động hấp dẫn, dạy lí thuyết theo lối kiến tạo, bài tập vừa sức, kĩ thuật phân tích qua bộ phận, kĩ thuật nhóm thành bộ phân,… MỘT ĐỀ XUẤT DẠY HỌC …    +