CHÚC MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THỰC NGHIỆM

Nhận được lời mời tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm “Thực Nghiệm kết nối” trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 40 ngày thành lập trường Thực Nghiệm (1978-2018), POMath rất vinh dự được đồng hành cùng với trường Thực Nghiệm để đem đến cho học sinh những hoạt động Trải nghiệm Toán học …    +