TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Với tầm nhìn trở thành Sản phẩm xuất sắc nhất trong lĩnh vực giáo dục, POMath mong muốn tuyển dụng được một Trưởng phòng Marketing có tâm huyết và sáng tạo. Yêu cầu: – Lập kế hoạch triển khai các chương trình Marketing theo chiến lược chung của công ty đã được phê duyệt. – …    +