MỪNG POMATH SANG TUỔI THỨ 9

POMATH THÊM MỘT NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ CỐNG HIẾN! Ngày 28 tháng 9 năm 2012, sau quãng thời gian miệt mài nghiên cứu và hoàn thiện sau thực nghiệm. Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giáo dục đã công bố Chương trình Toán POMath đạt các tiêu chuẩn …    +