TỰ HÀO NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG POMATH

  Tôi dám chắc rằng với bất kì ai đó khi lần đầu gặp chị, sẽ là một cảm nhận vô cùng tin tưởng và bị thuyết phục, bởi chị không những am hiểu về chuyên môn công việc của mình với xuất phát điểm là giáo viên dạy Toán, mà dường như nội hàm …    +