Toán lớp 4 đề xi mét vuông: Tổng hợp lý thuyết và bài tập

Tổng hợp kiến thức toán lớp 4 đề xi mét vuông

Kiến thức toán lớp 4 đề xi mét vuông là chuyên đề trọng tâm trong chương trình toán 4. Trong bài viết dưới đây, POMath sẽ tổng hợp toàn bộ lý thuyết và hướng dẫn các bé làm các dạng bài tập đa dạng. Ba mẹ hãy đồng hành cùng con nhé!

1. Lý thuyết toán lớp 4 đề xi mét vuông

Dưới đây là tổng hợp toàn bộ lý thuyết toán lớp 4 đề xi mét vuông quan trọng mà bé cần nắm được. Chỉ khi nắm vững kiến thức cơ bản bé mới có thể áp dụng vào giải bài tập hiệu quả:

 • Đề xi mét vuông (dm2) là đơn vị đo diện tích trong hệ thống đo lường quốc tế (SI).
 • Một đề xi mét vuông bằng diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 đề xi mét.
 • Đề xi mét vuông được ký hiệu là dm2.
Lý thuyết toán lớp 4 đề xi mét vuông
Lý thuyết toán lớp 4 đề xi mét vuông

2. Các dạng bài tập toán lớp 4 đề xi mét vuông

Dưới đây là tổng hợp một số dạng bài tập toán lớp 4 đề xi mét vuông cơ bản nhất mà bé cần nắm được cách làm:

 • Dạng 1: Đổi đơn vị diện tích
  • Đổi đề xi mét vuông sang các đơn vị diện tích khác:
   • 1 dm2 = 100 cm2 = 1/100 m2
  • Đổi các đơn vị diện tích khác sang đề xi mét vuông:
   • 1 cm2 = 1/100 dm2
   • 1 m2 = 100 dm2

Ví dụ:

 • 1 m2 bằng bao nhiêu dm2?

Giải:

1 dm = 1/10 m

1 m = 10 dm

1 m2 = 10 x 10 dm2 = 100 dm2

Đáp số: 100 dm2

 • Dạng 2: Tính diện tích hình vuông có cạnh là đề xi mét
  • Diện tích hình vuông có cạnh là đề xi mét bằng cạnh đó nhân với chính nó.
  • Công thức: S = a x a
  • Trong đó:
   • S là diện tích (dm2)
   • a là cạnh của hình vuông (dm)

Ví dụ:

Một hình vuông có cạnh dài 6 dm. Tính diện tích của hình vuông đó.

Giải:

Diện tích của hình vuông là: 

6 x 6 = 36 dm2

Đáp số: 36 dm2

 • Dạng 3: Tính diện tích hình chữ nhật có cạnh là đề xi mét
  • Diện tích hình chữ nhật có cạnh là đề xi mét bằng chiều dài nhân với chiều rộng.
  • Công thức: S = l x w
  • Trong đó:
   • S là diện tích (dm2)
   • l là chiều dài (dm)
   • w là chiều rộng (dm)

Ví dụ

Một hình chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 6 dm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Giải:

Diện tích của hình chữ nhật là: 

8 x 6 = 48 dm2

Đáp số: 48 dm2

 • Dạng 4: Tính diện tích hình thang có đáy là đề xi mét
  • Diện tích hình thang có đáy là đề xi mét bằng 1/2 tổng hai đáy nhân với chiều cao.
  • Công thức: S = (a + b)/2 x h
  • Trong đó:
   • S là diện tích (dm2)
   • a là đáy thứ nhất (dm)
   • b là đáy thứ hai (dm)
   • h là chiều cao (dm)

Ví dụ: 

Một hình thang có diện tích 24 dm2, đáy lớn 6 dm, chiều cao 3 dm. Tính đáy bé của hình thang đó.

Giải:

Ta có: 

S = (a + b)/2 x h

24 = (6 + b)/2 x 3

12 = 3 + b

b = 12 – 3

b = 9

Đáp số: 9 dm

Các dạng bài tập cơ bản thường gặp
Các dạng bài tập cơ bản thường gặp

Xem thêm:

3. Tổng hợp bài tập toán lớp 4 đề xi mét vuông

Dưới đây là tổng hợp một số bài tập toán lớp 4 đề xi mét vuông có đáp án mà ba mẹ nên download về và cùng con luyện tập. 

DOWNLOAD BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 ĐỀ XI MÉT VUÔNG

4. Bí quyết cùng con học tốt kiến thức toán lớp 4 đề xi mét vuông

Để cùng con học tốt toán lớp 4 đề xi mét vuông, ba mẹ có thể áp dụng một số bí quyết sau:

Cho con nắm vững kiến thức cơ bản

Kiến thức trọng tâm về đề xi mét vuông bao gồm:

 • Khái niệm đề xi mét vuông
 • Quy đổi giữa các đơn vị diện tích
 • Công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình thang

Bé cần nắm vững kiến thức trọng tâm này để có thể giải quyết các bài tập một cách chính xác.

Luyện tập các dạng bài tập đa dạng thật nhiều

Có nhiều dạng bài tập về đề xi mét vuông, bao gồm:

 • Đổi đơn vị diện tích
 • Tính diện tích hình vuông có cạnh là đề xi mét
 • Tính diện tích hình chữ nhật có cạnh là đề xi mét
 • Tính diện tích hình thang có đáy là đề xi mét

Bé cần luyện tập thường xuyên các dạng bài tập này để thành thạo cách giải.

Bí quyết học toán lớp 4 đề xi mét vuông hiệu quả
Bí quyết học toán lớp 4 đề xi mét vuông hiệu quả

Giải bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, đề thi thử

Bé nên giải bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, đề thi thử để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Bởi đó là những dạng bài tập cơ bản nhất và cần thiết. 

Ngoài ra ba mẹ có thể tham khảo khoá học Tiểu học tại POMath để giúp con định hướng phương pháp tiếp cận toán tư duy hiệu quả nhé! 

Trên đây là toàn bộ kiến thức về toán lớp 4 đề xi mét vuông mà ba mẹ nên cùng con ôn tập. Hãy liên hệ với POMath để được tư vấn các khoá học toán tư duy ngay ba mẹ nhé!  +