Thông báo chuyển TT POMath Trần Đại Nghĩa về địa chỉ mới

THÔNG BÁO V/v: Chuyển địa điểm Trung tâm toán tư duy POMath Trần Đại Nghĩa   Kính gửi: Quý Phụ huynh! Trung tâm toán tư duy POMath Trần Đại Nghĩa xin trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh về việc thay đổi địa chỉ Trung tâm kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2021 …

POMath Đại La

Địa chỉ: Tầng 3, số 66, Đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024) 2267 7555 | 0981 245 151    +