Tag Archives: MOD2019

POMATH VÀ NGÀY HỘI MOD 2019: “MATHEMATICS IS EVERYWHERE”

Toán học là một trong những khoa học cổ xưa nhất, thể hiện trí tưởng tượng và khả năng trừu tượng của loài người, đồng thời là một trong những công cụ hữu hiệu nhất mà con người xây dựng nên để tìm hiểu thế giới và ứng dụng trong đời sống hàng ngày. POMath …    +