LÌ XÌ ĐẦU NĂM: TẾT MAY MẮN – XUÂN YÊU THƯƠNG

Chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, POMath từng bừng triển khai chương trình “LÌ XÌ ĐẦU NĂM: TẾT MAY MẮN – XUÂN YÊU THƯƠNG” Từ 14/02/2019 đến 31/03/2019: Miễn phí bài kiểm tra đánh giá năng lực trị giá 280.000Đ Giảm 10% học phí khi phụ huynh đăng kí khóa học từ 72 buổi trở …    +