THÔNG BÁO CHO HỌC VIÊN NGHỈ HỌC TẠM THỜI TỪ NGÀY 3/2 ĐẾN NGÀY 9/2/2020 ĐỂ PHÒNG NGỪA VIRUS CORONA

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG NGỪA VIRUS CORONA POMATH CHO HỌC VIÊN NGHỈ HỌC TẠM THỜI TỪ NGÀY 03.02 ĐẾN NGÀY 09.02.2020 Trước diễn biến phức tạp của Virus Corona và theo Công văn số 318/SGDĐT-VP ngày 02/02/2020 của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ học do …    +