Toán lớp 5 diện tích hình tròn: Tổng hợp lý thuyết và bài tập

Toán lớp 5 diện tích hình tròn: Lý thuyết và bài tập

Để có thể làm được các dạng toán liên quan đến diện tích hình tròn, bé cần nắm vững kiến thức và các dạng bài. Dưới đây là tổng hợp lý thuyết và bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn mà ba mẹ nên hướng dẫn con ôn tập kỹ. 

1. Lý thuyết toán lớp 5 diện tích hình tròn

Trước tiên bé cần nắm được khái niệm diện tích hình tròn là phần mặt phẳng nằm bên trong đường tròn. Đồng thời bé cần nắm vững công thức tính diện tích hình tròn:

S = πr²

Trong đó:

 • S là diện tích hình tròn (đơn vị diện tích: cm², m², …)
 • r là bán kính hình tròn (đơn vị chiều dài: cm, m, …)
 • π là một hằng số, có giá trị xấp xỉ bằng 3,14

Ví dụ

 • Tính diện tích hình tròn có bán kính 5 cm.

Theo công thức, diện tích hình tròn là:

S = πr²

= 3,14 × 5²

= 78,57 cm²

Nắm vững lý thuyết về diện tích hình tròn
Nắm vững lý thuyết về diện tích hình tròn

2. Các dạng bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn

Các dạng bài tập tính diện tích hình tròn được phân chia dựa trên dữ kiện đã cho trong đề bài. Theo đó, có thể chia thành các dạng bài tập sau:

Dạng 1: Cho bán kính r, tính diện tích S của hình tròn

Đây là dạng bài tập cơ bản, thường gặp trong chương trình học phổ thông. Để giải dạng bài tập này, ta áp dụng công thức tính diện tích hình tròn:

S = πr^2

Trong đó:

 • S là diện tích hình tròn
 • r là bán kính hình tròn
 • π là hằng số pi, có giá trị xấp xỉ là 3,14 hoặc 22/7

Ví dụ: Cho bán kính r = 5cm. Tính diện tích hình tròn.

Giải:

S = πr^2 = 3,14 * 5^2 = 78,57 cm^2

Các dạng bài tập toán về diện tích hình tròn
Các dạng bài tập toán về diện tích hình tròn

Dạng 2: Cho đường kính d, tính diện tích S của hình tròn

Để giải dạng bài tập này, ta áp dụng công thức:

d = 2r

Từ đó, tính được bán kính r và áp dụng công thức tính diện tích hình tròn.

Ví dụ: Cho đường kính d = 10cm. Tính diện tích hình tròn.

Giải:

r = d/2 = 10/2 = 5cm

S = πr^2 = 3,14 * 5^2 = 78,57 cm^2

Dạng 3: Cho chu vi C, tính diện tích S của hình tròn

Để giải dạng bài tập này, ta áp dụng công thức:

C = 2πr

Từ đó, tính được bán kính r và áp dụng công thức tính diện tích hình tròn.

Ví dụ: Cho chu vi C = 31,4cm. Tính diện tích hình tròn.

Giải:

r = C/2π = 31,4/2 * 7/22 = 5cm

S = πr^2 = 3,14 * 5^2 = 78,57 cm^2

Dạng 4: Cho diện tích S, tính bán kính r của hình tròn

Để giải dạng bài tập này, ta áp dụng công thức tính diện tích hình tròn:

r = √(S/π)

Ví dụ: Cho diện tích S = 78,57 cm^2. Tính bán kính r của hình tròn.

Giải:

r = √(78,57/3,14) = 5cm

Nắm vững cách làm từng dạng bài
Nắm vững cách làm từng dạng bài

Dạng 5: Cho diện tích S1 của hình tròn lớn và diện tích S2 của hình tròn nhỏ, tính diện tích S của phần hình tròn bị cắt bỏ

Để giải dạng bài tập này, ta áp dụng công thức:

S = S1 – S2

Ví dụ: Cho diện tích hình tròn lớn S1 = 157,14 cm^2 và diện tích hình tròn nhỏ S2 = 78,57 cm^2. Tính diện tích S của phần hình tròn bị cắt bỏ.

Giải:

S = S1 – S2 = 157,14 – 78,57 = 78,57 cm^2

Ngoài ra, còn có một số dạng bài tập tính diện tích hình tròn nâng cao hơn, đòi hỏi học sinh phải vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học. Ví dụ:

 • Cho hình tròn tâm O, bán kính r. Một đường thẳng đi qua tâm O cắt hình tròn tại hai điểm A và B. Tính diện tích hình quạt tròn được tạo thành bởi cung AB.
 • Cho hình tròn tâm O, bán kính r. Một đường thẳng cắt hình tròn tại hai điểm A và B. Tính diện tích hình tam giác OAB.

Xem thêm:

3. Tổng hợp bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn

Dưới đây là tổng hợp một số bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn mà POMath đã sưu tầm, tổng hợp. Ba mẹ có thể download file bài tập dưới đây và cùng con luyện tập nhé!

DOWNLOAD BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

4. Bí quyết giúp con học tốt toán lớp 5 diện tích hình tròn

Dưới đây là một số bí quyết giúp con học tốt toán lớp 5 diện tích hình tròn:

 • Hiểu rõ công thức tính diện tích hình tròn: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất để học tốt diện tích hình tròn. Cha mẹ cần giúp con hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu trong công thức, cách tính và cách áp dụng công thức vào các bài tập cụ thể.
 • Luyện tập các dạng bài tập khác nhau: Để nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập, cha mẹ cần cho con luyện tập các dạng bài tập khác nhau về diện tích hình tròn. Các dạng bài tập này có thể được tìm thấy trong sách giáo khoa, sách bài tập hoặc các đề thi thử.
 • Sử dụng các hình ảnh minh họa: Việc sử dụng các hình ảnh minh họa sẽ giúp con dễ dàng hình dung và hiểu rõ hơn về các khái niệm về diện tích hình tròn. Cha mẹ có thể sử dụng các hình ảnh có sẵn trong sách giáo khoa, sách bài tập hoặc tự vẽ các hình ảnh minh họa cho con.
 • Giúp con giải quyết các bài tập khó: Nếu con gặp khó khăn trong việc giải các bài tập về diện tích hình tròn, cha mẹ cần giúp con phân tích đề bài, tìm ra cách giải và thực hiện giải bài tập. Cha mẹ cũng có thể hướng dẫn con cách tra cứu thông tin trên internet hoặc hỏi ý kiến thầy cô giáo.
Bí quyết giúp con học tốt toán lớp 5 diện tích hình tròn
Bí quyết giúp con học tốt toán lớp 5 diện tích hình tròn

Trên đây là toàn bộ kiến thức lý thuyết và bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn mà POMath chia sẻ, ba mẹ nên cùng con ôn tập kỹ và vận dụng giải quyết đa dạng bài tập nhé! Hãy tham khảo các khoá học toán tư duy tại POMath để gíup con làm quen với phương pháp học hiện đại.   +