POMATH ONLINE

Hoạt động giảng dạy online

Đến ngày 01/09/2021 POMath online đã chính thức “phủ sóng” 17 tỉnh thành phố trên khắp Việt Nam.

Hiện tại có các lớp học online cho các bé từ 5 tuổi trở lên trong các khung giờ từ 17h30  – 19h và 19h30 – 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Thông tin lớp học, khóa học

Để tham khảo thêm về POMath truy cập:

https://www.facebook.com/pomathvietnam/

https://www.facebook.com/groups/515251252156854/

Xem thông tin khóa học tại đây: https://khaigiang.pomath.vn/    +