BÀI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Hệ thống đánh giấ năng lực đầu và của POMath được dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức- kĩ năng của Bộ GDĐT Việt Nam, tham khảo nhiều CT Quốc tế, đ giá năng lực toán học, tốc đọ phản xạ và đặc điểm tâm lí học tập của học sinh.    +