BÀN VỀ NHỮNG NĂNG LỰC TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG (PHẦN 3)

Phần tiếp theo của bài viết “Bàn về những năng lực Toán học của học sinh phổ thông” của TS Chu Cẩm Thơ – Giảng viên khoa Toán-Tin, trường Đai học Sư phạm Hà Nội – Vai trò của môn Toán trong hình thành năng lực phổ thông cho học sinh
(Kính mời bạn đọc theo dõi phần tiếp theo: Bàn về những năng lực toán học phổ thông và chương trình giáo dục, được đăng trên số tiếp theo, ngày 16/12/2014)ai trò của môn Toán trong hình thành năng lực phổ thông cho học sinh
Phân tích các nhóm năng lực và đặc điểm của môn Toán, cho thấy, môn Toán có vai trò rất quan trọng góp phần hình thành cả những năng lực cốt lõi và phi cốt lõi. Thông qua học tập môn Toán, người học có thể trực tiếp hình thành các năng lực: Năng lực tính toán và suy luận logíc/tư duy trìu tượng; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự học/ học suốt đời; Năng lực siêu nhận thức (nghĩ về cách suy nghĩ); Năng lực vựợt khó; Năng lực quan sát; năng lực tập trung chú ý.
Nghiên cứu một số chương trình giáo dục của một số quốc gia, vùng lãnh thổ, cho thấy những năng lực sau được chú trọng thông qua môn Toán (Bảng 1).    +