CHÚNG TA CŨNG ĐÃ TỪNG NHƯ THẾ

2 + ? = 5. Số điền vào dấu “?” là gì? Bạn đã có con học lớp 1 chưa? Bạn đã từng kèm con học Toán? Bạn có cáu không khi gặp câu đố: “điền vào dấu hỏi: 2+ ? = 5?” Bạn có từng giảng cho con: “nào, hai cộng mấy bằng năm”? …    +