NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM POMATH TẠI TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

TRẢI NGHIỆM TOÁN HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY Tiếp nối thành công của những buổi trải nghiệm của năm 2018, sự kiện trải nghiệm đầu tiên của POMath trong năm 2019 diễn ra vào thứ tư ngày 16 tháng 01, POMath phối hợp cùng trường Tiểu học Archimedes Academy và Tạp chí PI …    +