fbpx
Preaload Image

KHÓA HỌC TIỂU HỌC

Các khoá học Tiểu học được POMath tập trung nghiên cứu và phát triển theo đặc điểm của trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 6 - 12 tuổi. Chương trình học được thiết kế linh hoạt theo năng lực cá nhân của từng trẻ, cũng như mục tiêu đặt ra trước khoá học. Thông qua các hoạt động học trải nghiệm khoa học, học sinh tại POMath sẽ nắm vững những kiến thức và kĩ năng toán phù hợp với chuẩn đầu ra tương ứng độ tuổi, tạo nền tảng để tiếp tục đi sâu vào năng lực tư duy chuyên biệt.

Được thiết kế riêng cho trẻ từ 6 - 12 tuổi

Chương trình HỌC TRẢI NGHIỆM giúp trẻ học chuyên sâu hoặc nâng cao khả năng Toán học.

Hình thành thái độ học Toán tích cực và chủ động cho trẻ

Trẻ được trau dồi và hiểu sâu mức kiến thức ở bậc tiểu học để thay đổi tâm lý sợ học toán.

Phát huy tối đa năng lực toán cá nhân của trẻ

Mỗi khoá học được thiết kế riêng theo đặc điểm tư duy - tâm lý và yêu cầu phát triển năng lực của từng trẻ.
Đối tượng: Học sinh từ 6 – 12 tuổi.
Thời lượng khóa học: Thiết kế tùy theo năng lực Toán học của mỗi học sinh (24/36/48 buổi học).
Chương trình học: Sau khi học sinh làm bài đánh giá năng lực đầu vào để xác định năng lực và tâm lý học tập, giáo viên POMath sẽ xây dựng chương trình học cá nhân hoá cho trẻ, đảm bảo phát huy tối đa điểm mạnh của trẻ và khắc phục những điểm yếu. Học sinh được tham gia học tập theo quy trình dạy học riêng của POMath, đảm bảo giúp trẻ hứng thú và tham gia các hoạt động học tập hiệu quả và hỗ trợ tối đa nội dung học tập trên lớp.
Nội dung khoá học: Được cung cấp theo bề rộng các chủ đề kiến thức, phù hợp với chuẩn theo độ tuổi và mức độ phù hợp với năng lực Toán học của học sinh. Học sinh được hướng dẫn học theo 07 chủ đề:
Chủ đề 1: Nhận biết - cấu tạo số.
Chủ đề 2: Thực hiện phép tính.
Chủ đề 3: Tìm yếu tố chưa biết.
Chủ đề 4: Hình học.
Chủ đề 5: Đại lượng.
Chủ đề 6: Toán có lời văn.
Chủ đề 7: Logic – Tập hợp.

Kết quả khoá học: Học sinh tại POMath sẽ đạt được các năng lực cơ bản phù hợp với chuẩn đầu ra tương ứng độ tuổi, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển năng lực ở mức độ cao hơn. Đặc biệt, chỉ sau tối đa 1 tháng học ở POMath, học sinh có chuyển biến về thái độ học tập với môn Toán: thích học Toán hơn và đỡ sợ Toán hơn.
Kết quả đầu ra được trả dưới dạng biểu đồ năng lực để phụ huynh hiểu rõ về năng lực toán học và tâm lý của con em mình. Từ đó, phụ huynh dễ dàng xác định phương pháp giáo dục thích hợp cho trẻ.
Đối tượng: Học sinh từ 6 – 12 tuổi, có nhu cầu học tập chuyên sâu về một chủ đề kiến thức, năng lực ứng với từng cấp độ trong chương trình hoặc đối tượng học sinh riêng biệt (học sinh yếu kém, học sinh giỏi).
Thời lượng khóa học: Được thiết kế trung bình 8 buổi học cho một kĩ năng chuyên biệt. Học sinh được tham gia học tập theo quy trình dạy học riêng của POMath, đảm bảo giúp trẻ hứng thú và tham gia các hoạt động học tập hiệu quả với những mô hình học tập cá nhân hoá theo năng lực của trẻ, đáp ứng mục đích của khóa học.
Nội dung khoá học: Nội dung từng khoá sẽ bám sát, đi sâu vào các nội dung liên quan đến chủ đề kiến thức hoặc năng lực học sinh cần bổ trợ, phù hợp với độ tuổi và năng lực Toán học của học sinh. Các chủ đề kiến thức và năng lực chuyên biệt có thể lựa chọn:
- Nhận biết - cấu tạo số.
- Thực hiện phép tính.
- Tìm yếu tố chưa biết.
- Bài toán hình học.
- Bài toán đại lượng.
- Toán có lời văn.
- Toán logic – khác kiểu.

Kết quả khoá học: Kết thúc khóa học, học sinh sẽ có những hiểu biết sâu hơn về nội dung cũng như phát triển các năng lực giải toán phù hợp với chủ đề của khóa chuyên biệt. Chỉ sau tối đa 1 tháng học ở POMath, học sinh có chuyển biến về thái độ học tập với môn Toán: thích học Toán hơn và đỡ sợ Toán hơn.
Kết quả đầu ra được trả dưới dạng báo cáo của giáo viên trên cơ sở những quan sát đánh giá thường xuyên, theo sát sự tiến bộ cũng như diễn biến thái độ, tâm lý, cách giải quyết vấn đề của trẻ trong quá trình dạy học.

Đặc biệt, chỉ sau tối đa 1 tháng học ở POMath, học sinh có chuyển biến về thái độ học tập với môn Toán: thích học Toán hơn và đỡ sợ Toán hơn.
Đồng thời, trẻ hoàn toàn tự tin làm chủ kiến thức toán ở bậc tiểu học để phục vụ cho việc học tập các môn học nói chung.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIỂU HỌC

Chọn trung tâm gần nhất