Mã số học sinh
 
Mật khẩu
 
Đăng ký học? Quên mật khẩu?
 Một bất ngờ nhỏ xảy ra, buổi học hôm nay không phải cô Linh như mọi khi, do cô Linh ốm nên cô Quỳnh Anh được giao trọng trách “cao cả” là sang Brendon dạy thay 2 ca. Nhưng thật may mắn khi buổi dạy đầu tiên cô đã tạo được những ấn tượng với các học sinh, và ngược lại.