Mã số học sinh
 
Mật khẩu
 
Đăng ký học? Quên mật khẩu?
Khởi động hiệu quả là một trong những điều kiện tiên quyết ảnh hưởng tới hứng thú của học sinh trong một giờ học. Một thực tế là hầu hết các sinh viên thực tập và giáo viên mới ra trường đều rất lúng túng trong việc chọn các hoạt động khởi động và tổ chức các hoạt động này một các hiệu quả. Tổ chức các hoạt động này vừa không ảnh hưởng tới thời lượng của tiết học, vừa phục vụ các mục tiêu về kiến thức và kĩ năng đề ra trong tiết học là một điều không đơn giản.
  Trong chuyên mục “Kiến thức chuyên ngành” kỳ này, chúng tôi sẽ đăng bài viết của TS Chu Cẩm Thơ – Giảng viên khoa Toán-Tin, trường Đai học Sư phạm Hà Nội bàn về những năng lực Toán học của học sinh phổ thông. Bài viết đã được đăng trên tạp chi chuyên ngành JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE -Interdisciplinary Sci., 2014, Vol. 59, No. 1, pp. 12-18. Bài viết sẽ chia thành nhiều kỳ, được đăng liên tục trên website: pomath.vn/kien-thuc-chuyen-nganh/tin-tuc/c/0/4.aspx và được đưa lại trên fanpage: www.facebook.com/pomathvietnam